Project bij Fa. 'Spie' in 2008

2008 07

 Sporthallen Amsterdam Zuid

 - vervangen van TL-verlichting

 - ombouwen en herstellen van TL-armaturen